W rozumieniu matematyki  uczestniczą wszystkie procesy intelektualne. Dziecko należy wspomagać we wszystkich sferach, tylko wtedy osiągniemy wspólny sukces. Edukacja matematyczna musi  być połączona z kształtowaniem odporności emocjonalnej  oraz z ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych.
Umiejętności, które pozwolą dziecku zrozumieć pojęcia matematyczne to np.:

  • koncentracja uwagi
  • prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • odporność emocjonalna, czyli chęć podejmowania dalszych działań, pomimo napotykanych trudności,odporność emocjonalna na sytuacje trudne intelektualnie
Na co powinniśmy zwrócić uwagę:
  • Kłopoty z koncentracją – brak umiejętności odtwarzania prostych rytmów, wzorów.
  • Kłopoty z zapamiętywaniem – dziecko potrzebuje dobrze rozwiniętej pamięci dowolnej, by mogło przechowywać duże ilości informacji, a następnie skutecznie je wykorzystywać.
  • Zaburzenia orientacji w przestrzeni – jeśli dziecko nie lubi zabaw ruchowych. Ćwiczeń gimnastycznych może to być przyczyną słabej orientacji przestrzennej. W późniejszym okresie dzieci z obniżoną orientacją przestrzenną mogą odwracać kształty, pisać w lustrzanym odbiciu, mieć problem z rozplanowanie elementów na rysunku.
  • Brak zainteresowania zabawami konstrukcyjnymi – brak zainteresowania klockami, ich kolorystyką, kształtami.
  • Mała odporność emocjonalna – przydatną cechą jest umiejętność panowania nad sobą. Nie możemy też dawać dziecku wygrywać tylko dlatego żeby się nie złościło.
Wspomaganie kompetencji matematycznych.

W zdobywaniu doświadczeń matematycznych ogromne znaczenie ma trening, który rozwija umiejętności dziecka i pozwala mu pokonać kolejne etapy liczenia. Organizowane sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacania liczby doświadczeń matematycznych bardzo pomaga w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki i owocuje wysokim stopniem przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności matematycznych.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym myślą na poziomie konkretnym. Najlepiej jak wszystko odkrywają sami. Dlatego zamiast tłumaczyć, dlaczego tak jest, lub skąd się to wzięło, lepiej skłonić je do obserwacji lub wykonania doświadczenia, gdyż jest to najlepszy sposób na zrozumienie złożoności zjawisk.  Dojrzałość matematyczną dziecko musi samo zdobyć, odkryć i wypróbować. My powinniśmy stworzyć mu do tego odpowiednie warunki.

Bardzo ważne są zajęcia dotyczące położenia przedmiotu względem innych przedmiotów z użyciem terminów: przed, za, nad, pod, z przodu, z tyłu, z prawej, z lewej oraz zdolność rozróżniania strony lewej i prawej. Dziecko najpierw określa kierunki położenia przedmiotów w przestrzeni względem własnego ciała, a następnie względem innych przedmiotów. Możemy ćwiczyć to na zabawkach, na ulubionych przedmiotach lub na kartach pracy. Kolejnym ważnym etapem jest klasyfikacja, zbiory, wykluczanie ze zbioru- to wszystko to matematyka w zabawie.

Poniżej przedstawiamy kilka matematycznych kart pracy. Dzieci mogę te karty uzupełnić lub na ich podstawie możemy stworzyć sytuacje matematyczne.

(kliknij w obrazek)

 

*zdjęcie z portalu freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *