Kupujący ma do wyboru następującego formy płatności

a) Przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę:

PKO BP 78 1020 2124 0000 8602 0204 5334

W tym przypadku Kupujący obowiązany jest do opłacenia Zamówienia w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od dnia  złożenia Zamówienia i otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Po upływie tego terminu, nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

b) Płatność poprzez system płatności internetowych tpay.com

który należy do Systemu płatności Tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy:  4.848.500 PLN