Wiek przedszkolny jest jednym z najbardziej burzliwych okresów w dojrzewaniu emocjonalnym człowieka. Dojrzałość emocjonalna przedszkolaka rozwija się wraz z wiekiem, ale zależy również od sposobu w jaki jego rozwój jest wspierany przez najbliższe otoczenie. Powinniśmy traktować poważnie wszystkie uczucia dziecka. Nie rozdzielajmy ich na dobre i złe. Starajmy się, nauczyć dziecko radzenia sobie ze wszystkimi.

Oto rozwój umiejętności emocjonalnych dziecka na poszczególnych etapach: 

3-latek 

 • spontanicznie wyraża swoje emocje, nie kontroluje ekspresji emocji,
 • impulsywny
 • przeżywa silne emocje
 • emocje są krótkotrwałe
 • emocje wyraża w gestach, mimice, krzykach
 • nie potrafi jeszcze kontrolować emocji, udawać czy ukrywać ich
 • podejmuje próby wspólnej zabawy
 • jest pogodny, kiedy może się bawić i przebywać w bezpiecznym dla siebie miejscu

4-latek (to co 3 -latek , a dodatkowo )

 • jest bardziej świadomy swoich uczuć
 • jest w stanie określić kiedy jest zadowolony a kiedy coś go złości
 • przeżywa emocjonalnie bajki – wciela się w bohaterów opowiadania
 • lubi być chwalony
 • odróżnia prawdę od kłamstwa
 • oczekuje od rodziców że spełnią to co obiecali
 • wyraża swoje emocje poprzez działania plastyczne, śpiew, taniec, ruch

5-latek (to co 4-latek, a dodatkowo)

 • opanował już lęk separacyjny
 • rozróżnia i nazywa emocje
 • przeważają emocje pozytywne
 • otwarty na otaczający świat
 • chce być najlepszy we wszystkim
 • okazuje życzliwość i troskę wobec zwierząt

6-latek (to co 5-latek, a dodatkowo)

 • jest otwarty na nowych ludzi i nowe rzeczy
 • umie określić jak się czuje
 • potrafi określić nastrój innej osoby
 • wczuwa się w emocje oraz uczucia innych osób
 • nie lubi przyznawać się do winy
 • czuły na krytykę
 • unika nieprzyjemnych emocji
 • panuje nad nieprzyjemnymi emocjami

Inteligencja emocjonalna jest cechą wrodzoną. Należy kształtować ją od najmłodszych lat.

Pomagajmy dzieciom rozwijać silne, pozytywne poczucie własnej wartości wraz z zaufaniem do swoich możliwości, poczucia odpowiedzialności, które pozwoli mu wzmacniać wszystkie cechy.

Dajcie znać, czy chcecie plakaty z rozwojem umiejętności emocjonalnych dla poszczególnej grupy wiekowej?

 

Pozdrawiamy
Natalia i Kasia

2 Thoughts on “Rozwój emocjonalny u dzieci przedszkolnych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *