Czy zapisanie dziecka do przedszkola to dobra decyzja?
Kiedy nasze dziecko powinno rozpocząć edukację przedszkolną?

Czy nasz trzylatek nie jest jeszcze za mały?

Zadajecie sobie takie pytania ? Nie martwcie się nie jesteście sami. Takie właśnie myśli kłębią się w głowie każdego rodzica.

Wszyscy chcemy wybrać dla naszego dziecka jak najlepszą drogę.
My bazując na naszym doświadczeniu jesteśmy jak najbardziej na TAK.

Przedszkole, obok rodziny ma ogromny wpływ na kształtowanie się  osobowości dziecka, stanowi zarazem pierwszy etap nauczania i wychowania.  Grupa przedszkolna to kolejne środowisko w którym dziecko uczy się nawiązywania nowych kontaktów, dzięki czemu zdobywa umiejętności społeczne. Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko zdobywa i doskonali wszystkie sfery rozwojowe:

  • zdolności poznawcze,
  • społeczne,
  • sprawność ruchową,
  • rozwija osobowość,
  • doskonali samoobsługę i samodzielność,
  • uczy się rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji oraz potrzeb.

Dzięki różnorodnym zajęciom prowadzonym w przedszkolu  ma możliwość rozwijania swojego potencjału. Bogactwo zajęć dodatkowych pomaga dziecku odkryć i rozwijać własne talenty. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje chęć do zdobywania nowych doświadczeń, jest wszystkiego ciekawe. Uczy się spontanicznie, często przypadkowo. Poprzez zabawę, obserwację otoczenia, interakcję z rówieśnikami rozwija się poznawczo i emocjonalnie. Wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się. Nauczyciel znając psychologie dziecka wybiera czynne metody nauczania, bo wie, jak wydobyć naturalny potencjał dziecka. Kolejnym ważnym etapem podczas pobytu dziecka w przedszkolu jest umiejętność uczenia się pod kierunkiem dorosłego. Nie jest to proste i wymaga od dziecka:

  • zdolności do kierowania uwagą przez krótszy bądź dłuższy czas na zadaniu
  • wytrwałości
  • samodzielności intelektualnej

Przedszkole  skutecznie kształtuje gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotowuje do uczenia się przez całe życie.  Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole.

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

Robert Fulghum

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *