Rozwój inteligencji emocjonalnej jest niezwykle ważny, a jej rozwój rozpoczyna się już od najmłodszych lat.Emocje odgrywają istotą rolę w życiu każdego człowieka- zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam przecież  w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym.
Dzieci zdobywają umiejętności związane z odbiorem, a także okazywaniem i rozpoznawaniem  stanów emocjonalnych, poznają sposoby rozładowania napięć, panowania nad emocjami.

Pamiętajmy, że pierwszym środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko, a co za tym idzie zdobywa pierwsze umiejętności jest rodzina. Zdaniem psychologów kontakt emocjonalny między dzieckiem a rodzicami ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka, sprzyja kształtowaniu się określonych postaw i zachowań.
Niestety  współczesny tryb życia, ciągły pośpiech i brak czasu wpływają niekorzystnie na rozwój emocjonalny dzieci. Dlatego ważna rolę odgrywa tutaj przedszkole, a później szkoła.
Nauczyciel jest pierwszą osobą po rodzicach, która ma wpływ na kształtowanie postaw, umiejętności społecznych oraz rozwoju emocjonalnego dziecka.
Dzięki naszej pracy i wieloletniej obserwacji naszych podopiecznych stwierdzamy, że obecnie dzieci mają trudności w wyrażaniu emocji i uczuć, rozładowaniu napięć emocjonalnych, które niejednokrotnie prowadzą do sytuacji konfliktowych, a czasem także zachowań agresywnych.

Systematyczne czytanie bajek terapeutycznych, relaksacyjnych i z morałem wpływa na kształtowanie właściwych postaw prospołecznych, jak również pokonywanie lęków i pokazuje  sposoby radzenia sobie z różnymi emocjami. Poprzez odpowiednio dobrane zabawy i aktywności zarówno plastyczne, muzyczne czy ruchowe dzieci uczą się panowania nad emocjami, rozpoznawania stanów emocjonalnych swoich i innych oraz zachowania równowagi.

Rola emocji w kształtowaniu osobowości naszych dzieci jest nam bardzo bliska, dlatego aby przybliżać ten temat dzieciom w atrakcyjny sposób wydałyśmy książki, gdzie główny bohater i jego przyjaciele, przeżywają różne stany emocjonalne. Nasze przedszkolne dzieci pokochały Florka.

Świat Florka do kupienia tutaj

Przygotowałyśmy również karty pracy, które można wykorzystać zarówno w domu jak i w przedszkolu.
Kostki emocji dla chłopców i dla dziewczyn zostały stworzone do samodzielnego wykonania, każde dziecko może zrobić swoją kostkę emocji.

Do pobrania poniżej
Wersja czarno-biała emocje Florka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *