Etapy rozwoju mowy dziecka

I Okres melodii ( od urodzenia do 1-go roku )
 • krzyk 2-3 miesiąc
 • gaworzenie 6-7 miesiąc
 • aktywne reagowanie na mowę 7-8 miesiąc
 • pod koniec 1 roku dziecko wypowiada świadomie kilka wyrazów.
 • samogłoski: a.o,e
 • spółgłoski: m,b,n,t,d,j
II Okres wyrazu (od 1-go do 2-go roku)
 • dziecko zna od 50 do 100 wyrazów, przeważają rzeczowniki rzadziej występują czasowniki
 • mówi pojedyncze wyrazy
 • upraszcza wyrazy poprzez ich skracanie
 • samogłoski: a,e,i,ą,y
 • spółgłoski: p,p’,b,b’,m,m’,t,d,n,n’,k,k’,j
III Okres zdania (od 2-go do 3-go roku )
 • słownik czynny od 800 wyrazów
 • tworzy dwuwyrazowe zlepki zdań, żeby z czasem przekształcić je w 4-5 wyrazowe zdanie
 • zdania twierdzące, pojawiają się wypowiedzi pytające, wykrzyknikowe
 • samogłoski ustne i nosowe
 • pod względem artykulacyjnym nie jest jeszcze w stanie prawidłowo wypowiedzieć wszystkich głosek, chociaż dobrze je słyszy w wyrazie
IV Okres swoistej mowy ( od 3-go do 7-go roku)
 • słownik czynny od 1000 do 1500 słów
 • przypada na wiek przedszkolny
 • zdania pojedyncze i złożone
 • głoski do 3 roku: a,e,i,u,p,p’,b,b’,m,m’,w,w’,t,f,l, ł,d,n, ś,ź, ć,dź, ń, j
 • głoski do 4 roku: k,k’,g,g’,ch,ch’,ę,ą, c, dz
 • głoski do 5 roku: y,r, sz,cz

Rozwój mowy poszczególnych dzieci może się od siebie różnić, jednak znaczące odstępstwa od przedstawionych norm powinny skłonić nas do kontaktu ze specjalistą.

O tym jak wspierać rozwój mowy dzieci pisałyśmy tutaj. 
Polecamy naszą książkę, którą stworzyłyśmy dla najmłodszych “Leo i Tuli. Słucham i powtarzam”. Czytajmy dzieciom już od najmłodszych lat.

Źródło.

– Styczek I. , Logopedia , Warszawa 1983 PWN

-Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1996

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *