Etapy rozwoju rysunku dziecka

Rysunek dziecka jest obok mowy jedną z pierwszych form ekspresji, jest bardzo ważnym etapem w rozwoju czynności plastycznych. Dziecko, które […]